5 ทักษะที่พนักงานยุคนี้ควรมี

5 ทักษะสำหรับการทำงานยุคใหม่ ติดตัวไว้มีแต่ได้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย


1.ทักษะการจัดการตนเอง

การทำงานในยุคปัจจุบันมีการ WFH เข้ามาเกี่ยวข้องและมีบทบาทในชีวิตประจำวันมาก และหากการจัดการต้นเองไม่ดี เช่น ไม่มีการเข้าใจในเนื้องาน ไม่มีการวางแผนการจัดการที่ดี ผลที่ตามมาคืองานอาจจะไม่มีคุณภาพ และเราเองก็อาจจะเสียสุขภาพเพราะต้องทำงานตลอดเวลาเช่นกัน ดังนั้นทุกงานไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เพื่อนๆต้องไม่ลืมวางแผนและมีเป้าหมายแล้วเสร็จที่ชัดเจนนะคะ

2.ทักษะการพัฒนาตนเอง 

การหาความรู้เสริมทักษะวันละ 0.5 ชั่วโมงเริ่มนิยมกันมากขึ้นเพื่อแบ่งเวลาเสริมทักษะสำหรับสร้างโอกาสใหม่ๆในชีวิตวัยทำงานเพื่อให้เราก้าวหน้าและได้โอกาสที่มากกว่าอีกทั้งเราจะมีความสุขในการทำงานอีกด้วยเพราะเราจะได้เป็นคนสำคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ในองค์กรของคุณเอง

3.ทักษะการสื่อสาร 

การทำงานให้ดีแต่ขาดการสื่อสารไม่มีทางประสบความสำเร็จ การสื่อสารนั้นไม่ว่าจะใช้ในกรณีกับผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาล้วนบ่งบอกถึงคุณลักษณะของผู้พูดได้เป็นอย่างดีและโอกาสมักเกิดขึ้นหลังการสนทนานั่นเอง

4.ทักษะการทำงานการเป็นทีม 

การทำงานเป็นทีมสำคัญมากในทุกอุตสาหกรรม แม้แต่ Influencer ที่ออกกล้องเพียงท่านเดียวก็ไม่ได้แปลว่าเค้าเหล่านั้นทำงานคนเดียว แอดมินจึงแนะนำว่าการทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันมาก ขอให้เรายึดหลักเอาใจเค้ามาใส่ใจเราและขอให้เข้าใจเป้าหมายร่วมกันได้ ทุกงานก็สำเร็จได้ไม่ยาก โอกาสก็จะตามมามากมายเช่นกัน

5.ทักษะการจัดการเงิน 

การบริหารรายได้ที่ได้รับ ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมี Passive income หรืออิสรภาพทางการเงิน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนเช่นกันที่จะจัดการรายได้ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงดังนั้นเราต้องแบ่งเวลาไปศึกษา ทักษะการจัดการเงินให้งอกเงยที่มากกว่าการฝากธนาคารอีกทั้ง หากเงินอยู่กับตัวและเราซื้อแต่ทรัพย์สินเราก็จะไม่เหลือเงินลงทุน หรือเงินสำหรับสร้างโอกาสใหม่ๆในระยะยาวเราก็ไม่สามารถที่จะพบกับความสุขที่แท้จริง

แอดมินเชื่อว่าทุกท่านล้วนมีเป้าหมายในอาชีพการเติบโตและความมั่นคง แอดมินสัญญาว่าจะพยายามหาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับพวกเรามาแชร์กันเรื่อยๆนะคะ เพื่อให้พวกเรามีเวลาไปใช้ชีวิตในแบบที่อยากใช้เพื่อเป้าหมายในระยะยาวกันค่ะ ทุกคนมีเวลาเท่ากันถ้าไม่อยากเสียเวลาที่ไม่จำเป็น งานทำความสะอาด งานขับรถ งานพนักงานทดแทน ให้เราช่วยนะคะ BeHELP แอปผู้ช่วยยุคใหม่ ทุกเรื่องเราช่วยได้

#BeHELP
#แอปผู้ช่วย
#ทุกเรื่องเราช่วยได้