9 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปี มีความสำคัญอย่างไร

เคยสงสัยไหมว่า การตรวจสุขภาพประจำปี มีประโยชน์อย่างไร? บทความนี้ จะพาคุณมาไขข้อสงสัย พร้อม 9 เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปีไปพร้อมกัน

เกริ่นนำ

การตรวจสุขภาพประจำปีไม่ใช่เรื่องที่ต้องกลัวหรือหลีกเลี่ยง ที่จริงแล้ว การตรวจสุขภาพเป็นการให้ความสำคัญกับสุขภาพของเราเอง การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้เราทราบถึงสภาวะร่างกาย ป้องกันโรค และรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น เรามาทำความเข้าใจกันว่า การตรวจสุขภาพประจำปีมีความสำคัญอย่างไร และควรตรวจอะไรบ้างในแต่ละปี

สารบัญ

 • 1. การตรวจสุขภาพประจำปีคืออะไร และทำไมถึงต้องตรวจ
 • 2. ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี
 • 3. อะไรบ้างที่ควรตรวจในสุขภาพประจำปี
 • 4. ความสำคัญของการตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
  • ตรวจพบโรคได้แต่เนิ่นๆ
  • ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
  • มีคุณภาพชีวิตที่ดี
 • 5. การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพประจำปี
 • 6. ควรตรวจสุขภาพประจำปีที่ไหน
 • 7. สิ่งที่ควรทำหลังจากการตรวจสุขภาพประจำปี
 • 8. การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับเด็กและวัยรุ่น
 • 9. การพาผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพประจำปี
 • สรุป

1. การตรวจสุขภาพประจำปีคืออะไร และทำไมถึงต้องตรวจ

การตรวจสุขภาพประจำปีคือการตรวจร่างกายทั้งหมดเพื่อประเมินสุขภาพทั่วไปของเรา ตั้งแต่การตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ การตรวจร่างกายพื้นฐาน เช่น การวัดความดันโลหิต การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ การตรวจอวัยวะภายในด้วยอัลตราซาวด์ หรือการตรวจสมรรถภาพของร่างกาย การตรวจสุขภาพประจำปีช่วยให้เรารู้ว่าร่างกายของเราเป็นอย่างไร มีอะไรที่ต้องระวังหรือไม่ ซึ่งสามารถป้องกันและรักษาโรคได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก

2. ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีมีประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันโรค การตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรก และการจัดการสุขภาพให้ดีขึ้น หากเราตรวจพบโรคได้เร็ว เราก็จะมีโอกาสรักษาให้หายได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การตรวจสุขภาพยังช่วยให้เรารู้ว่าต้องปรับปรุงพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย หรือการพักผ่อนอย่างไรเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้น

3. อะไรบ้างที่ควรตรวจในสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีควรประกอบด้วยหลายการตรวจ อาทิเช่น การตรวจเลือดเพื่อหาค่าน้ำตาลในเลือด ค่าคอเลสเตอรอล การตรวจความดันโลหิต การตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจสอบการทำงานของไต การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และการตรวจเอกซเรย์หรืออัลตราซาวด์เพื่อดูอวัยวะภายใน นอกจากนี้ ยังมีการตรวจพิเศษตามอายุและเพศ เช่น การตรวจมะเร็งเต้านมในผู้หญิง หรือการตรวจต่อมลูกหมากในผู้ชาย

4. ความสำคัญของการตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อค้นหาโรคและความผิดปกติต่างๆ ได้แต่เนิ่นๆ ซึ่งจะช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตรวจพบโรคได้แต่เนิ่นๆ

เมื่ออายุมากขึ้น ร่างกายจะเสื่อมสภาพลง ทำให้มีโอกาสเกิดโรคต่างๆ ได้ง่าย การตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยให้แพทย์สามารถค้นพบโรคได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม ซึ่งจะทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

ป้องกันภาวะแทรกซ้อน

โรคบางชนิด เช่น เบาหวานและความดันโลหิตสูง หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ การตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยให้สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนเหล่านี้ได้

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

การมีสุขภาพที่แข็งแรงเป็นพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี การตรวจสุขภาพประจำปีจะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้อย่างเหมาะสม ป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ส่งผลให้มีร่างกายและจิตใจที่เข้มแข็ง พร้อมใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

5. การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพประจำปี

การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้ผลการตรวจที่ได้มีความแม่นยำมากที่สุด ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารก่อนการตรวจเลือด โดยทั่วไปแล้ว ควรงดอาหารและเครื่องดื่ม (ยกเว้นน้ำเปล่า) อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมงก่อนการตรวจ นอกจากนี้ ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกสบาย และแจ้งให้แพทย์ทราบหากมีโรคประจำตัวหรือยาที่ใช้อยู่

6. ควรตรวจสุขภาพประจำปีที่ไหน

การเลือกสถานที่ตรวจสุขภาพก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เราควรเลือกสถานพยาบาลที่มีความน่าเชื่อถือ และมีเครื่องมือที่ทันสมัย ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนต่างก็มีบริการตรวจสุขภาพประจำปี การเลือกสถานที่ที่เหมาะสมจะช่วยให้เราได้รับการตรวจและคำแนะนำที่มีคุณภาพ

7. สิ่งที่ควรทำหลังจากการตรวจสุขภาพประจำปี

หลังจากที่ได้รับผลการตรวจสุขภาพแล้ว ควรพบแพทย์เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับผลการตรวจ และวางแผนการรักษาหรือการป้องกันโรคหากพบความผิดปกติ นอกจากนี้ ควรนำคำแนะนำจากแพทย์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกิน การออกกำลังกาย หรือการพักผ่อน

8. การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับเด็กและวัยรุ่น

การตรวจสุขภาพประจำปีไม่เพียงแค่สำคัญสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น แต่ยังสำคัญสำหรับเด็กและวัยรุ่นด้วย การตรวจสุขภาพสำหรับเด็กจะช่วยให้เราทราบถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสม รวมถึงการตรวจป้องกันโรคต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในวัยนี้ การตรวจสุขภาพสำหรับวัยรุ่นก็จะช่วยให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ

9. การพาผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพประจำปี

การพาผู้สูงอายุไปตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญที่ครอบครัวควรให้ความใส่ใจ เนื่องจากผู้สูงอายุอาจมีข้อจำกัดหลายประการในการเดินทางไปพบแพทย์ด้วยตนเอง ทั้งนี้ การใช้บริการนำผู้สูงอายุพาไปหาหมอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ โดยมีข้อดีดังนี้

 • ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง เช่น ปัญหาสุขภาพ หรือไม่คุ้นเคยกับเส้นทาง สามารถพาไปหาหมอได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
 • ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุจะได้รับการพาไปหาหมอตรวจสุขภาพที่ครบถ้วน เนื่องจากมีผู้ดูแลและอำนวยความสะดวกให้ตลอดการตรวจ
 • ช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวที่อาจมีข้อจำกัดเรื่องเวลาในการนำผู้สูงอายุพาไปหาหมอด้วยตนเอง ให้สามารถใช้บริการรับจ้างพาไปหาหมอแทนได้

สรุป

การตรวจสุขภาพประจำปีเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม การดูแลสุขภาพเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดในชีวิต เพราะสุขภาพดีคือรากฐานของความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีกันนะครับ และหากมีผู้สูงอายุในบ้าน ก็อย่าลืมพาท่านไปตรวจสุขภาพด้วย

หากคุณกำลังมองหาบริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอหรือรับจ้างพาไปหาหมอ BeHELP คือคำตอบที่ใช่สำหรับคุณ บริการของเราพร้อมอำนวยความสะดวกให้คุณและคนที่คุณรัก ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ผ่านการอบรมเป็นอย่างดี พร้อมรถและอุปกรณ์ทางการแพทย์ครบครัน เรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ใช้บริการ.

 

💛 BeHELP เพราะทุกเรื่องเราช่วยได้ 💛

***********************************************

BeHELP ช่วยให้คนที่คุณรักได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลา

ติดต่อสอบถาม : inbox page

Tel : 02-096-5479 กด 1

Line ID : @behelp

Website : www.behelpthailand.com

เริ่มดาวน์โหลด BeHELP บน App Store / Play Store ได้ตลอด 24 ชม. ⭐️โปรโมชั่นเพียบ