เลือกประกันสุขภาพแบบไหน ถึงเหมาะกับเราในแต่ล่ะช่วงวัย

ทุกคนมีความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงวัย การเลือกประกันสุขภาพให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ บทความนี้จะพาคุณไปไขข้อข้องใจในการเลือกประกัน

เกริ่นนำ :

ในยุคสมัยที่การใช้ชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบ การดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ หลายคนจึงมองหาตัวช่วยอย่าง “ประกันสุขภาพ”  แต่ประกันสุขภาพมีหลากหลายประเภท แต่ละแบบก็ให้ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน บทความนี้มีคำตอบ! เตรียมทุกคนพาไปหาหมอ หาประกันสุขภาพให้เหมาะกับตัวเอง ให้เปรียบเสมือนมีผู้เชี่ยวชาญคอยบริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอ  เลือกประกันที่ใช่ ชีวิตไร้กังวล

 

สารบัญ

 • วัยใส วัยมันส์ รักสนุก ชอบผจญภัย ‍♀️‍♂️
 • วัยเริ่มต้นทำงาน สร้างครอบครัว ‍‍‍
 • วัยสร้างตัว มุ่งมั่นทำงาน อนาคตสดใส
  • ประกันโรคร้ายแรง:
 • วัยก่อนเกษียณ ดูแลสุขภาพ เตรียมพร้อมใช้ชีวิตหลังวัยทำงาน
  • ประกัน Long-term Care:
 • วางแผนสุขภาพตั้งแต่วันนี้ เพื่ออนาคตที่สดใส

 

1. วัยใส วัยมันส์ รักสนุก ชอบผจญภัย ‍♀️‍♂️

วัยนี้ร่างกายแข็งแรง โอกาสเจ็บป่วยร้ายแรงคงยังน้อย แต่ก็มีความเสี่ยงจากอุบัติเหตุอยู่เสมอ ดังนั้น ควรเลือกประกันที่เน้นคุ้มครองอุบัติเหตุ

 • ประกันอุบัติเหตุ เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับวัยหนุ่มสาวที่มักจะมีกิจกรรมเสี่ยงภัย เนื่องจากประกันประเภทนี้จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุจากการเดินทาง การออกกำลังกาย หรือกิจกรรมสันทนาการต่างๆ การมีประกันอุบัติเหตุจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในยามที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และทำให้คุณสามารถมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิตอย่างเต็มที่โดยปราศจากความกังวลใจ
 • ประกันสุขภาพผู้ป่วยนอก (OPD) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับวัยหนุ่มสาว ประกันประเภทนี้จะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยนอก ซึ่งเหมาะสำหรับการรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่น แผลเล็กน้อย ไข้หวัด หรืออาการป่วยทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล การมีประกันประเภทนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้ารับการรักษาอย่างสะดวกสบาย โดยไม่ต้องกังวลกับค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น

 

2. วัยเริ่มต้นทำงาน สร้างครอบครัว ‍‍‍

วัยนี้เริ่มมีภาระครอบครัว หากเจ็บป่วย อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ดังนั้น ควรเลือกประกันที่เน้นคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล

 • ประกันผู้ป่วยใน (IPD) เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับวัยทำงานและมีครอบครัว เนื่องจากประกันประเภทนี้จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ไม่ว่าจะเป็นค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าแพทย์ ค่าผ่าตัด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การมีประกันผู้ป่วยในจะช่วยคุ้มครองคุณและครอบครัวจากภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน และทำให้คุณสามารถมุ่งมั่นในการทำงานและดูแลครอบครัวได้อย่างเต็มที่
 • ประกันโรคมะเร็ง เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่สำคัญสำหรับวัยทำงานและมีครอบครัว เนื่องจากโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน และการรักษามักจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก การมีประกันโรคมะเร็งจะช่วยคุ้มครองคุณจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาโรคมะเร็งทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นค่ายา ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีรักษา หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการเงินและให้คุณสามารถมุ่งมั่นในการรักษาตัวได้อย่างเต็มที่

 

3. วัยสร้างตัว มุ่งมั่นทำงาน อนาคตสดใส

วัยที่มุ่งมั่นทำงานและสร้างอนาคตที่สดใสนั้นมักจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความกดดันและความท้าทายมากมาย เมื่อต้องเผชิญกับภาระหน้าที่การงานและความรับผิดชอบต่างๆ มากมาย บ่อยครั้งที่สุขภาพกลายเป็นสิ่งที่ถูกละเลยและมองข้าม ซึ่งอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการเกิดโรคร้ายแรงได้ ดังนั้น การมีประกันสุขภาพที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถมุ่งมั่นในการทำงานได้อย่างเต็มที่โดยปราศจากความกังวลใจ

ประกันโรคร้ายแรง:

ประกันโรคร้ายแรงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับวัยนี้ เนื่องจากประกันประเภทนี้จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการรักษาโรคร้ายแรง เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง และโรคร้ายแรงอื่นๆ ซึ่งมักจะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงมาก การมีประกันโรคร้ายแรงจะช่วยให้คุณมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการรักษา โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะทางการเงินของคุณหรือครอบครัว

 

4. วัยก่อนเกษียณ ดูแลสุขภาพ เตรียมพร้อมใช้ชีวิตหลังวัยทำงาน

เมื่อใกล้เข้าสู่วัยก่อนการเกษียณอายุงาน สุขภาพจะกลายเป็นประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในช่วงวัยนี้ ร่างกายจะเริ่มเสื่อมถอยลงตามกาลเวลา และมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาสุขภาพรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรือความพิการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต การมีประกันสุขภาพที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถวางแผนและเตรียมพร้อมสำหรับชีวิตหลังวัยทำงานได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้น

ประกัน Long-term Care:

ประกัน Long-term Care เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับช่วงวัยก่อนเกษียณอายุงาน เนื่องจากประกันประเภทนี้จะคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างพยาบาลพิเศษ ค่าธรรมเนียมบ้านพักผู้สูงอายุ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การมีประกันประเภทนี้จะช่วยให้คุณมีความมั่นใจว่า แม้จะเข้าสู่วัยสูงอายุและมีข้อจำกัดในการดูแลตนเอง คุณก็จะยังคงได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาระค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดภาระที่อาจตกแก่บุตรหลานในการดูแลคุณในอนาคตอีกด้วย

 

วางแผนสุขภาพตั้งแต่วันนี้  เพื่ออนาคตที่สดใส

นอกจากประกันสุขภาพที่เหมาะกับแต่ละวัยแล้ว  สำหรับผู้สูงอายุที่อาจไม่สะดวกเดินทางพาไปหาหมอด้วยตัวเอง  เราขอแนะนำบริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอ ผู้ช่วยรับจ้างพาไปหาหมอมืออาชีพจาก BeHELP บริการนี้จะช่วยดูแลผู้สูงอายุของคุณ ทั้งในเรื่องการเดินทาง  การเข้าพบแพทย์ การดูแลระหว่างรอคิว ไปจนถึงการส่งกลับบ้านอย่างปลอดภัย  โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมบริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอมาอย่างดี มั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย ใส่ใจ เหมือนคนในครอบครัว

💛 BeHELP เพราะทุกเรื่องเราช่วยได้ 💛

***********************************************

BeHELP ช่วยให้คนที่คุณรักได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลา

ติดต่อสอบถาม : inbox page

Tel : 02-096-5479 กด 1

Line ID : @behelp

Website : www.behelpthailand.com

เริ่มดาวน์โหลด BeHELP บน App Store / Play Store ได้ตลอด 24 ชม. ⭐️โปรโมชั่นเพียบ