ทุกการพาไปหาหมอ มีใครต้องเสียอะไรบ้าง ?

ด้วย Gap Generation ที่ต่างกันจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาของการใช้ชีวิตของแต่ละ Generation ย่อมมีความแตกต่างและท้าทายเมื่อต้องพึ่งพาอาศัยกัน
เช่น การพาไปหาหมอ vs การประชุมงานสำคัญ

เกริ่นนำ :

ด้วยโครงสร้างของ Gap Generation จึงเป็นเรื่องปกติที่ความต้องการของคน 2 วัยมีความแตกต่างกัน และ ทั้ง 2 วัยมักมีเหตุผลในการสนับสนุนความคิดของตนเองจึงเกิดเป็นความรู้สึกที่ไม่ดีเมื่อมีกิจกรรมที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันนั่นเอง

สารบัญ

 • ทำไมการพาไปหาหมอของผู้สูงอายุ จึงเป็นความรู้สึกยุ่งยากของลูกหลาน
 • การพาไปหาหมอของผู้สูงอายุสำคัญไหม
 • บริการพาไปหาหมอผู้ใช้งานจะเสียอะไรและจะได้อะไร

 

ทำไมการพาไปหาหมอของผู้สูงอายุ จึงเป็นความรู้สึกยุ่งยากของลูกหลาน

 1. Gap Generation : ความแตกต่างของช่วงวัยทำให้เป้าหมายของชีวิตแตกต่างกันดังนั้นจึงไม่แปลกที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าการพาไปหาหมอ เดือนละ 1 ครั้ง เป็นเรื่องที่ลูกหลานควรเสียสละเวลาให้ได้ ไม่น่าเป็นปัญหาขนาดนั้นแต่เพราะความไม่รักผู้สูงอายุแล้วจึงทำให้ไม่อยากพาไปหาหมอนั่นเอง แต่ทางกลับกันกลุ่มวัยทำงานที่กำลังแข่งขันในบริษัทหรือองค์ที่ทำอยู่ก็ไม่สามารถที่จะควบคุมให้ไม่เกิดเหตุการณ์สำคัญๆหรือฉุกเฉินในวันพาไปหาหมอได้ ซึ่งหากกลุ่มวัยทำงานเหล่านี้ผิดพลาดจากสถานการณ์ดังกล่าวก็จะส่งผลร้ายแรงต่อเนื่องให้แก่ตัวพวกเค้าเองได้
 2. ความล่าช้าของโรงพยาบาลตามสิทธิ์ : ด้วยสังคมยุคใหม่พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนไปด้วยความรวดเร็วในการใช้ชีวิตหรือการได้มาซึ่งสิ่งต่างๆได้ง่ายกว่าคนสมัยก่อนดังนั้นเมื่อจำเป็นต้องพาไปหาหมอในโรงพยาบาลรัฐตามสิทธิ์ต่างๆจึงไม่แปลกที่ผู้ที่พาไปรอมักมีความรู้สึกเสียเวลา เสียโอกาส และ อึดอัดที่ต้องนั่งรถอย่างไร้จุดหมาย อีกทั้งการบริการที่อาจจะไม่ได้สบายเหมือนโรงพยาบาลเอกชนยิ่งเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้รู้สึกถึงความไม่เท่าเทียม
 3. ความเอาแต่ใจของผู้สูงอายุ : ด้วยความที่ผู้สูงอายุมักมีแนวคิดว่า “ไม่ต้องการเป็นภาระของลูกหลาน” ดังนั้นเมื่อไปถึงสถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากก็มักแสดงความแข็งแรงซึ่งอาจจะย้อนแย้งกับอายุและปัญหาสุขภาพของท่านนั้นเอง เช่น การเดินไปเข้าห้องน้ำโดยไม่ใช้รถเข็น เป็นต้น เรื่องเล็กน้อยเหล่านี้สร้างความรู้สึกกดดันให้แก่ผู้พาไปหาหมอเป็นอย่างมากเพราะสายตาจากคนในสถานที่ที่มองและรู้สึกถึงการไม่ดูแลผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ ทำให้ผู้พาไปหาหมอรู้สึกว่าพยายามแล้วแต่ผู้สูงอายุปฏิเสธการช่วยเหลือนั่นเอง
 4. การดำเนินการกระบวณการของโรงพยาล : ปฏิเสธไม่ได้ว่าการไปโรงพยาบาลมีขั้นตอนหรือจุดในการทำกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปตามอาการนัดหมายของผู้ป่วยดังนั้นความไม่มั่นใจในการทำกิจกรรมที่จำเป็นต่อการรักษาอย่างรวดเร็วและครบถ้วนก็เป็นปัญหาเช่นกัน เพราะผู้พาไปหาหมอไม่ได้มีความเข้าใจและประสบการณ์ในโรงพยาบาลนั้นๆจึงเกิดความล่าช้าและโทษตัวเองว่าไม่รู้เรื่องจึงทำให้ต้องรอคิวนาน

การพาไปหาหมอของผู้สูงอายุ สำคัญไหม

การพาไปหาหมอของผู้สูงอายุถือเป็นความสำคัญมากเพราะไม่ใช่เพียงแค่การดูแลรักษาสุขภาพได้อย่างถูกต้องและตามอาการแล้วแต่ยังเป็นการสร้างความรู้สึกรัก ความรู้สึกที่ดีห่วงใยระหว่างคนในครอบครัวอีกด้วย ซึ่งสถาบันครอบครัวที่มีความสุขและอบอุ่นก็เป็นฟันเฟืองสำคัญในเป้าหมายชีวิตของหลายท่านเช่นกัน ดังนั้นการหาจุดกึ่งกลางสำหรับเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากเช่นกัน ซึ่งการพูดคุยปัญหาของแต่ละฝั่งอย่างชัดเจนและหาจุดกึ่งกลางในการพาไปหาหมอร่วมกันก็เป็นสิ่งสำคัญ เช่น ตอนหมวยพาไปหาหมอม้าอย่าเดินไปมาโดยไม่ใช้รถเข็นได้ไหมมันเสี่ยงล้มนะม้า เป็นต้น เรื่องเหล่านี้สำคัญมากในการลดความตึงเครียด ความกดดันของการพาไปหาหมอ หรือในทางกลับกัน เช่น หมวยเวลาเองเดินในโรงพยาบาลก็อย่าเร็วมากค่อยๆเข็นหรือค่อยๆเดินก่อนได้ม้าหายใจไม่ทัน เป็นต้น กล่าวคือการพูดคุยความจริงและความไม่ชอบของแต่ละฝั่งก็อาจนำมาซึ่งการพาไปหาหมอที่มีความสุขมากได้ เช่นกัน

 

บริการพาไปหาหมอผู้ใช้งานจะเสียและได้อะไร

บริการพาไปหาหมอโดยมืออาชีพจะได้หรือเสียอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะ

 1. ได้เวลากลับไปโฟกัสเป้าหมายในชีวิต เพราะการพาไปหาหมอ บนวันเวลาที่สำคัญของงานนั้นยากที่จะปฏิเสธได้ว่าไม่เป็นปัญหาดังนั้นการตัดสินใจไว้ใจบริการพาไปหาหมอของบริษัทที่น่าเชื่อถือจะช่วยลดภาระส่วนนี้ได้จริง
 2. เสียค่าบริการ แต่ได้เงินจากการทำงานเต็มที่ดังเดิม การพาไปหาหมอโดยบริษัทย่อมมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 500-1,000 บาท ซึ่งหากคุณสามารถหารายได้มากพอในการจ่ายสำหรับเรื่องนี้เดือนละครั้งแต่ไปตั้งใจทำงานเพื่ออัพเงินเดือน เพิ่มตำแหน่ง หรือโชว์ทักษะในวันสำคัญแทน ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็อาจจะเล็กน้อยมากเหมือนการกินบุฟเฟ่ 1 มื้อเท่านั้นเอง
 3. ความสุขของผู้ไปหาหมอ ด้วยพนักงานหรือผู้ช่วยพาไปหาหมอถูกฝึกอย่างมืออาชีพในด้านต่างๆที่จะทำให้ผู้ป่วยไปหาหมออย่างปลอดภัย และมีความสุขตลอดการเดินทางซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกเป็นภาระอีกทั้งยังได้พูดคุยกับคนแปลกใหม่ที่จะช่วยให้ท่านเหมือนได้รับความรู้สึกใหม่ๆทุกเดือนอันทำให้ท่านมีความสุขหรือเฝ้ารอการไปหาหมอได้เช่นกัน และตัวคุณเองก็ไม่ต้องรู้สึกผิดกับการไม่ได้พาผู้ป่วยไปหาหมออีกด้วย
 4. ความสะดวกสบาย การเลือกใช้บริการพาไปหาหมอที่น่าเชื่อถือจะจบเพียงการกดปุ่มในแอปพลิเคชัน ซึ่งจะช่วยให้ความรับผิดชอบหรือการดูแลผู้ป่วยหลังจากใช้แอปมาอยู่ที่ฝั่งของบริษัทที่ให้บริการในทันที

 

บริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอมีอะไรบ้าง?

บริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอเป็นบริการที่มีความสำคัญมากในการให้ความสะดวกและความปลอดภัยในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุ ซึ่งบริการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลทางการแพทย์ที่เหมาะสม แต่ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตและความสุขของพวกเขาด้วย

 1. รับส่งผู้สูงอายุ
  1. ไปรับถึงบ้าน: การรับส่งผู้สูงอายุที่บ้านเป็นการให้บริการที่ทำให้ผู้สูงอายุไม่ต้องเสียเวลาและพลังงานในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการส่งเสริมสุขภาพและความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน
  2. ส่งถึงโรงพยาบาล: เมื่อผู้สูงอายุได้รับการตรวจและรักษาจากหมอเสร็จสิ้น บริการของเรายังรับผิดชอบในการส่งผู้สูงอายุกลับบ้านอย่างปลอดภัย และเรายังสามารถช่วยรับยาจากโรงพยาบาลและส่งมาถึงบ้านให้กับผู้สูงอายุด้วย
 2. ดูแลระหว่างรอคิว: ในขณะที่รอคิวรับการตรวจหรือรักษา ทีมงานของเราจะคอยเป็นเพื่อนและพูดคุยกับผู้สูงอายุ เพื่อให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลายและไม่รู้สึกเหงา การมีคนคุยเป็นส่วนใหญ่ในการทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกดีและมีความสุข
 3. ช่วยติดต่อประสานงาน: เรายังมีบริการช่วยติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อนัดหมายคิวการตรวจหรือรักษา และเรายังช่วยเตรียมเอกสารที่จำเป็นสำหรับการรับบริการด้วย ซึ่งจะทำให้คุณและครอบครัวมีความสบายใจและมั่นใจในการให้บริการ
 4. รายงานผลให้ทราบ: หลังจากผู้สูงอายุได้รับการตรวจหรือรักษาเรียบร้อยแล้ว เรายังจะทำการรายงานผลการตรวจและรายละเอียดต่างๆ ให้กับลูกหลานหรือครอบครัว ทำให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรู้สึกว่าผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเต็มที่และเหมาะสม

ด้วยข้อดีเหล่านี้ การตัดสินใจใช้บริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอจึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ เป็นการมอบความอุ่นใจและมั่นใจว่าพ่อแม่ของเราจะได้รับการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของพ่อแม่ที่คุณรัก

โหลด BeHELP แอปพลิเคชั่นเพื่อใช้บริการเลยวันนี้!

 

💛 BeHELP เพราะทุกเรื่องเราช่วยได้ 💛

***********************************************

BeHELP ช่วยให้คนที่คุณรักได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลา

ติดต่อสอบถาม : inbox page

Tel : 02-096-5479 กด 1

Line ID : @behelp

Website : www.behelpthailand.com

เริ่มดาวน์โหลด BeHELP บน App Store / Play Store ได้ตลอด 24 ชม. ⭐️โปรโมชั่นเพียบ