ความแตกต่างระหว่างแพทย์เวชปฏิบัติ และแพทย์เฉพาะทาง

บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับ “แพทย์เวชปฏิบัติ” และ “แพทย์เฉพาะทาง” เจาะลึกความแตกต่าง หน้าที่ ขอบเขตการรักษา เพื่อให้คุณเข้าใจและเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง

เกริ่นนำ

เคยสงสัยไหมว่าทำไมเวลาไปหาหมอถึงมีหลายแผนก? แต่ละแผนกทำหน้าที่อะไร? บทความนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับความแตกต่างระหว่าง “แพทย์เวชปฏิบัติ” และ “แพทย์เฉพาะทาง” ให้คุณเข้าใจและเลือกใช้บริการได้อย่างถูกต้อง หมดความกังวล หมดปัญหา เข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมตรงจุด!

สารบัญ

 • แพทย์เวชปฏิบัติคือใคร และทำหน้าที่อะไร?
 • แพทย์เฉพาะทางคือใคร และทำหน้าที่อะไร?
 • เมื่อไหร่ควรไปหาแพทย์เวชปฏิบัติ และเมื่อไหร่ควรไปหาแพทย์เฉพาะทาง?
  • บริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอ
  • BeHELP : แอปพลิเคชันที่ช่วยคุณได้
 • สรุป

แพทย์เวชปฏิบัติคือใคร และทำหน้าที่อะไร?

แพทย์เวชปฏิบัติ หรือที่มักเรียกกันว่า “หมอทั่วไป” (General Practitioner – GP) เปรียบเสมือนประตูด่านแรกสู่ระบบการดูแลสุขภาพ พวกเขามีบทบาทสำคัญในการให้การดูแลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยในทุกช่วงวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ โดยมีหน้าที่หลักดังนี้:

 1. การตรวจรักษาโรคทั่วไป: แพทย์เวชปฏิบัติมีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับโรคและอาการต่างๆ ที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย ปวดศีรษะ หรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อยอื่นๆ พวกเขาสามารถให้การวินิจฉัยเบื้องต้นและให้การรักษาที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็ว
 2. การคัดกรองและป้องกันโรค: นอกจากการรักษา แพทย์เวชปฏิบัติยังมีบทบาทสำคัญในการคัดกรองโรคและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันโรค เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจสุขภาพประจำปี และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 3. การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม: แพทย์เวชปฏิบัติมักจะดูแลผู้ป่วยและครอบครัวในระยะยาว ทำให้เข้าใจประวัติสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และปัจจัยแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้ป่วย ซึ่งช่วยให้สามารถให้การดูแลแบบองค์รวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. การส่งต่อผู้ป่วย: ในกรณีที่พบว่าผู้ป่วยมีอาการซับซ้อนหรือต้องการการรักษาเฉพาะทาง แพทย์เวชปฏิบัติจะทำหน้าที่ในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังแพทย์เฉพาะทางที่เหมาะสม พร้อมทั้งให้ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นแก่แพทย์เฉพาะทาง
 5. การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ: แพทย์เวชปฏิบัติเป็นที่ปรึกษาด้านสุขภาพสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรค และการจัดการกับความเครียดหรือปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น

แพทย์เฉพาะทางคือใคร และทำหน้าที่อะไร?

ในขณะที่แพทย์เวชปฏิบัติมีความรู้กว้างขวางเกี่ยวกับโรคทั่วไป แพทย์เฉพาะทางคือผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในสาขาเฉพาะทางของการแพทย์ พวกเขามีความเชี่ยวชาญลึกซึ้งในการวินิจฉัยและรักษาโรคหรือความผิดปกติในระบบร่างกายเฉพาะส่วน บทบาทของแพทย์เฉพาะทางมีดังนี้:

 1. การวินิจฉัยโรคซับซ้อน: แพทย์เฉพาะทางมีความสามารถในการวินิจฉัยโรคที่ซับซ้อนหรือหายากในสาขาความเชี่ยวชาญของตน โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูง
 2. การรักษาเฉพาะทาง: พวกเขาสามารถให้การรักษาที่เฉพาะเจาะจงและซับซ้อน เช่น การผ่าตัด การใช้ยาเฉพาะทาง หรือการรักษาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
 3. การวิจัยและพัฒนา: แพทย์เฉพาะทางมักมีส่วนร่วมในการวิจัยทางการแพทย์ ช่วยพัฒนาวิธีการรักษาใหม่ๆ และนำความรู้ล่าสุดมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่วย
 4. การให้คำปรึกษาเชิงลึก: แพทย์เฉพาะทางสามารถให้คำปรึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับโรคหรือปัญหาสุขภาพในสาขาของตน รวมถึงแนวทางการรักษาที่ซับซ้อนและทางเลือกต่างๆ
 5. การดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง: สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังหรือซับซ้อน แพทย์เฉพาะทางจะเป็นผู้ดูแลหลักในระยะยาว โดยทำงานร่วมกับแพทย์เวชปฏิบัติและทีมสหวิชาชีพ

ตัวอย่างของแพทย์เฉพาะทางมีมากมาย เช่น:

 • แพทย์ผิวหนัง (Dermatologist) ดูแลรักษาโรคผิวหนัง ผม และเล็บ
 • แพทย์หัวใจ (Cardiologist) เชี่ยวชาญในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด
 • แพทย์กระดูกและข้อ (Orthopedic Surgeon) ดูแลรักษาปัญหาเกี่ยวกับกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ
 • แพทย์ระบบทางเดินอาหาร (Gastroenterologist) เชี่ยวชาญในโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
 • จักษุแพทย์ (Ophthalmologist) ดูแลรักษาโรคตาและความผิดปกติทางสายตา

เมื่อไหร่ควรไปหาแพทย์เวชปฏิบัติ และเมื่อไหร่ควรไปหาแพทย์เฉพาะทาง?

การเลือกว่าจะไปหาแพทย์เวชปฏิบัติหรือแพทย์เฉพาะทางนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะและความซับซ้อนของอาการที่เรามี หากเรามีอาการเบื้องต้นทั่วไป เช่น ไข้หวัด ปวดหัว ท้องเสีย หรืออาการที่ไม่ซับซ้อน ควรไปหาแพทย์เวชปฏิบัติก่อนเพื่อการตรวจเบื้องต้น

แต่ถ้าอาการของเราซับซ้อนขึ้นหรือไม่ได้รับการแก้ไขจากการรักษาเบื้องต้น เช่น มีปัญหาหัวใจที่ซับซ้อน ต้องการการรักษาผิวหนังที่เฉพาะเจาะจง หรือมีอาการที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อ การไปหาแพทย์เฉพาะทางจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

บริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอ

เมื่อพูดถึงการไปหาหมอ บางครั้งการเดินทางอาจเป็นอุปสรรคใหญ่ โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง แต่ไม่ต้องกังวลครับ! ตอนนี้มีบริการรับจ้างพาไปหาหมอเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ตอบโจทย์คนที่ต้องการความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นการนำผู้สูงอายุพาไปหาหมอ หรือการพาผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางเองได้ บริการนี้จะช่วยลดความกังวลในเรื่องการเดินทางและการดูแลผู้ป่วยระหว่างการเดินทาง

BeHELP : แอปพลิเคชันที่ช่วยคุณได้

และเพื่อความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ผมขอแนะนำแอปพลิเคชัน BeHELP แอปนี้สามารถช่วยให้คุณหาบริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอ หรือบริการรับจ้างพาไปหาหมอได้ง่ายๆ เพียงแค่ปลายนิ้ว ไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัย เพราะ BeHELP มีการคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพ และมีการอบรมอย่างดี เพื่อให้การบริการที่คุณได้รับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุด

สรุป

ความแตกต่างสำคัญระหว่างแพทย์สองประเภทนี้คือขอบเขตการดูแล แพทย์เวชปฏิบัติมองภาพรวมสุขภาพของผู้ป่วย ในขณะที่แพทย์เฉพาะทางมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเฉพาะด้าน 

หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์และทำให้เพื่อนๆ เข้าใจความแตกต่างระหว่างแพทย์เวชปฏิบัติ และแพทย์เฉพาะทางมากขึ้นนะครับ ถ้าชอบบทความนี้อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆ อ่านกันด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในบทความต่อไปครับ!

 

💛 BeHELP เพราะทุกเรื่องเราช่วยได้ 💛

***********************************************

BeHELP ช่วยให้คนที่คุณรักได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลา

ติดต่อสอบถาม : inbox page

Tel : 02-096-5479 กด 1

Line ID : @behelp

Website : www.behelpthailand.com

เริ่มดาวน์โหลด BeHELP บน App Store / Play Store ได้ตลอด 24 ชม. ⭐️โปรโมชั่นเพียบ