ข้อควรปฏิบัติในการดูแลผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลอย่างถูกต้องและปลอดภัย

เข้าใจดีว่าการดูแลผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลนั้น มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องใส่ใจ บทความนี้รวบรวมข้อควรปฏิบัติที่สำคัญ เพื่อช่วยให้คุณดูแลท่านผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้อง

เกริ่นนำ :

เมื่อคุณพ่อคุณแม่หรือผู้สูงอายุในครอบครัวต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล หลายคนคงรู้สึกกังวลใจ กลัวว่าท่านจะได้รับการดูแลไม่เพียงพอ หรือประสบปัญหาต่างๆ ระหว่างการรักษา บทความนี้จึงขออาสาเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ เผยเคล็ดลับการดูแลผู้สูงอายุที่โรงพยาบาลอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และสบายใจ
สารบัญ

 • การเตรียมความพร้อมก่อนพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล
 • การเลือกบริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอที่เหมาะสม
  • บริการที่ผ่านการรับรองและมีประสบการณ์
  • ทีมงานที่เข้าใจและเอาใจใส่
  • ความสะดวกสบายและความปลอดภัยเป็นหลัก
 • การดูแลผู้สูงอายุระหว่างรอพบแพทย์
 • การดูแลหลังการเข้ารับการรักษา
 • สรุป

 

การเตรียมความพร้อมก่อนพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล

การเตรียมความพร้อมเป็นขั้นตอนที่สำคัญและจำเป็นต้องทำอย่างละเอียด ทั้งในเรื่องของข้อมูลทางการแพทย์และการเตรียมสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ โดยการเตรียมความพร้อมดังนี้:

 1. รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์อย่างละเอียดและครบถ้วน: ก่อนพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาล ควรรวบรวมข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญทั้งหมด ได้แก่ โรคประจำตัวและประวัติการรักษาในอดีต ยาที่กำลังใช้อยู่พร้อมทั้งขนาดและวิธีการรับประทาน ผลการตรวจร่างกายและการรักษาครั้งล่าสุด รวมถึงข้อมูลการแพ้ยาหรืออาหาร การมีข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยและกำหนดแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 2. เตรียมสิ่งของจำเป็นสำหรับผู้สูงอายุอย่างครบครัน: นอกเหนือจากข้อมูลทางการแพทย์แล้ว การเตรียมสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม สิ่งของเหล่านี้รวมถึงเสื้อผ้าที่สะดวกสบายและเหมาะสมกับสภาพอากาศ รองเท้าที่มีความปลอดภัยและกระเป๋าสำหรับใส่ของใช้ส่วนตัว อาจจำเป็นต้องนำอุปกรณ์ช่วยเดิน เช่น ไม้เท้า หรือรถเข็นไปด้วย หากผู้สูงอายุต้องพึ่งพาอุปกรณ์เหล่านี้
 3. จัดเตรียมเอกสารสำคัญและข้อมูลติดต่อฉุกเฉิน: เอกสารสำคัญต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประกันสุขภาพ และเอกสารการรักษาพยาบาลที่ผ่านมา ควรถูกจัดเตรียมไว้ให้พร้อม นอกจากนี้ ควรมีข้อมูลการติดต่อญาติหรือผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุไว้ด้วย เพื่อสะดวกในการประสานงานหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
 4. วางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ: การวางแผนเส้นทางการเดินทางและระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางล่วงหน้าจะช่วยให้การพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลเป็นไปอย่างราบรื่น หากใช้บริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอ ควรจองบริการล่วงหน้าเพื่อความสะดวก

 

การเลือกบริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอที่เหมาะสม

การใช้บริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับครอบครัวที่อาจไม่มีเวลา หรือไม่สะดวกในการพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลเอง การเลือกบริการที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์ในการดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งที่ควรพิจารณา

บริการที่ผ่านการรับรองและมีประสบการณ์

การเลือกบริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอที่น่าเชื่อถือและมีประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้สูงอายุจะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสม บริการที่ดีควรมีใบรับรองและได้รับการยอมรับในด้านการดูแลผู้สูงอายุ พนักงานควรได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการดูแลผู้สูงอายุที่มีความต้องการพิเศษ

ทีมงานที่เข้าใจและเอาใจใส่

นอกจากประสบการณ์และคุณสมบัติแล้ว ทีมงานที่มีความเข้าใจและเอาใจใส่ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญของบริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอที่ดี พนักงานควรมีจิตใจในการบริการ สามารถสื่อสารและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม รวมถึงมีความอดทนและใจเย็นในการจัดการกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ความสะดวกสบายและความปลอดภัยเป็นหลัก

เมื่อพาผู้สูงอายุไปหาหมอ ความสะดวกสบายและความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก บริการที่ดีควรมีรถที่สะอาด มีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้สูงอายุในการเข้า-ออกรถ และมีพนักงานคอยให้ความช่วยเหลือตลอดเส้นทาง นอกจากนี้ ควรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เช่น ใส่เข็มขัดนิรภัย และติดตามสถานะการเดินทางได้

 

การดูแลผู้สูงอายุระหว่างรอพบแพทย์

ในระหว่างการรอพบแพทย์ ผู้สูงอายุอาจรู้สึกไม่สบายหรือวิตกกังวล การดูแลเอาใจใส่และสร้างความสบายใจให้ผู้สูงอายุในช่วงเวลานี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย:

 • สร้างความสบายใจ: พูดคุยกับผู้สูงอายุเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและไม่กังวล สอบถามความต้องการและจัดหาสิ่งที่ช่วยให้รู้สึกสะดวกสบาย
 • เตรียมอาหารและน้ำดื่ม: ตรวจสอบและเตรียมอาหารว่างและน้ำดื่มที่เหมาะสม เนื่องจากผู้สูงอายุบางรายอาจต้องการรับประทานอาหารเบาๆ ในระหว่างรอ

 

การดูแลหลังการเข้ารับการรักษา

หลังจากผู้สูงอายุได้รับการรักษาแล้ว การดูแลต่อเนื่องที่บ้านเป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน เพื่อให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างราบรื่นและลดความเสี่ยงต่อการกลับมาเป็นโรคซ้ำ:

 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด: หลังจากออกจากโรงพยาบาล ผู้สูงอายุจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานยาตามแผนการรักษา การปฏิบัติกิจกรรมทางกายและการออกกำลังกาย หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต การทำตามคำแนะนำเหล่านี้จะช่วยให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ: แม้ว่าผู้สูงอายุจะออกจากโรงพยาบาลแล้ว แต่การตรวจสุขภาพเป็นประจำก็ยังคงมีความจำเป็น เพื่อติดตามความคืบหน้าในการฟื้นตัว และตรวจจับปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างกระบวนการฟื้นฟู การตรวจสุขภาพเป็นประจำจะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลามหนักขึ้น
 • สังเกตอาการผิดปกติและปรึกษาแพทย์ทันที: นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพตามกำหนดนัดแล้ว ผู้ดูแลควรสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุอย่างใกล้ชิด เช่น ไข้ ปวดแผลไม่ทุเลา หรืออาการข้างเคียงจากการใช้ยา หากพบความผิดปกติใด ๆ ควรปรึกษาแพทย์ทันทีเพื่อรับคำแนะนำและการรักษาที่เหมาะสม

 

สรุป

การดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและปลอดภัยในโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความใส่ใจและการเตรียมตัวที่ดี หากครอบครัวไม่มีเวลาหรือไม่สะดวกในการพาไปหาหมอ การใช้บริการพาผู้สูงอายุไปหาหมอของ BeHELP รับจ้างพาไปหาหมอที่มีคุณภาพนี้ ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ และสามารถช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่เหมาะสมและปลอดภัยที่สุด

💛 BeHELP เพราะทุกเรื่องเราช่วยได้ 💛

***********************************************

BeHELP ช่วยให้คนที่คุณรักได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลา

ติดต่อสอบถาม : inbox page

Tel : 02-096-5479 กด 1

Line ID : @behelp

Website : www.behelpthailand.com

เริ่มดาวน์โหลด BeHELP บน App Store / Play Store ได้ตลอด 24 ชม. ⭐️โปรโมชั่นเพียบ